Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. června 2023 - PROBLEMATIKA ODPADOVÉHO A OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Z POHLEDU MUNICIPALIT

PROBLEMATIKA ODPADOVÉHO A OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Z POHLEDU MUNICIPALIT

Číslo akreditace vzdělávacího programu: AK/PV-308/2023 a AK/VE-148/2023

Místo konání: Praha, Nové město, Hotel 1. Republic****, ul. V Tůních 1625/8 MAPA: ZDE STRÁNKY MÍSTA KONÁNÍ: ZDE
 
Seminář zaměřený na dopady změn legislativy o odpadech v praxi nakládání s komunálními odpady, včetně komplexního a moderního řešení zpracování komunálního odpadu, svoz, separace, další zpracování a energetické využití odpadu. Oběhové hospodářství a "Oběhová ekonomika" v praxi.
 
Cílová skupina: starostové a místostarostové, hospodáři s odpady a odborníci na odpadové hospodářství.
 
Cíle a zaměření semináře: 
• Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady
• Motivace změn v odpadovém hospodářství
• Konec skládkování - dopady na obce a města
• Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky
• Multikomoditní sběr odpadů
• Skládkovací poplatky a školní sběr
• Povinností obcí při nakládání s komunálními odpady
• Evidence odpadů a ohlašovací povinnosti
• Jak se s novými povinnostmi a stanovenými cíli vyrovnat

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Ing. JIŘÍ VALTA
 Vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství České informační agentury životního prostředí (CENIA)

Profil přednášejícího:

 Problematice nakládání s odpady se věnuje od roku 2003 zejména v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, hodnocení nejlepších dostupných technik, evidence a statistik nakládání s odpady, je spoluřešitelem výzkumných projektů v oblasti odpadového a oběhového hospodářství a emisí skleníkových plynů. Několik let také pracoval v soukromém sektoru jako odpadový hospodář a projektový manažer.
Obsah přednášky:
 

Komunální odpady - přehled stávající legislativy

Nový zákon o odpadech

 • Motivace změn v odpadové legislativy
 • Přechod k oběhovému hospodářství
 • Co je odpad – vznik odpadu, problematika odpad neodpad
 • Předcházení vzniku odpadů
 • Obchodník s odpady
 • Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady
 • Školní sběr
 • Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky – konec skládkování
 • Skládkovací poplatky
 • Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky

Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky

 • Recyklační cíle
 • Recyklační sleva
 • Povinné složky odděleného sběru odpadů
 • Multikomoditní sběr
 • Provoz vlastních zařízení – možnosti a omezení
 • Meziobecní spolupráce – příležitosti a hrozby
 • Malá zařízení
 • Komunitní kompostování
 • Kaly z komunálních ČOV
 • Příklady dobré praxe

Nové postupy v evidenci odpadů

Aktuální přehled dotačních programů pro oblast odpadového a oběhového hospodářství

Závěr a doporučení

PŘEHLED PŘESTÁVEK
10:3015 minutová přestávka na občerstvení
12:30UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI V RÁMCI SEMINÁŘE.

CENA: 3.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a materiály od lektora v elektronické podobě. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet (na základě zálohové faktury nebo daňového dokladu). Platby na místě hotově z časových důvodů nepřijímáme. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 8. června 2022 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy (GSM: 724 931 593).

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:22
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů4
Místostarostů, náměstků4
Zastupitelů, radních1
Ostatní13

Spokojenost s akcí


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare